Voor gezonde organisaties

 • Flexibel inspelend op de markt
 • Creatief en innovatief
 • Betrokken en autonome medewerkers

business coach amsterdam dots

Organisatiecoaching

Ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Als organisatie heb je daar in mee te gaan, zonder jezelf en je mensen te verliezen. Waar kies je voor. Wat is je positionering. Hoe houd je de mensen betrokken.

Hoe blijf je als organisatie gezond en hoe houdt je je mensen gezond. Hoe zorg je voor een goede balans. De balans tussen bewegen en stilstaan. Vooruitkijken, leren, ontwikkelen en simpelweg uitvoeren. Investeren in mensen en er wat voor terug mogen verwachten. Hoe doe je dat goed. Allemaal vraagstukken, waar organisatie nu tegenaan lopen.

Als organisatiecoach en interimmanager help ik met antwoorden, zorg ik samen voor meer focus, overzicht, structuur en helderheid.

Gezonde organisaties

Wat is er nodig om van een organisatie een gezonde organisatie te maken?

 • mensen hebben invloed op het daadwerkelijk resultaat en beschikken over regelmogelijkheden om zelf bij te kunnen sturen.
 • de organisatie is in staat te leren met een klimaat waarbij het veilig is om ook fouten te mogen maken.
 • de organisatie heeft oog voor mens en maatschappij.
 • het management is in staat de juiste mensen aan te nemen en te ondersteunen.

Wanneer een organisatie dit op orde heeft, dan werken er betrokken mensen. Dan is deze snel en adequaat in staat de juiste keuzes te maken en de concurrentie voor te blijven. Dan is de kans groot op een lager ziekteverzuim. En is de organisatie samen met haar mensen sterker in staat zich beter te positioneren en op een gezonde manier te anticiperen op de markt.

business coach amsterdam west wg plein
business coach amsterdam focus

Werkwijze?

Als organisatiecoach ga ik uit van de vraag en de kracht van de organisatie.

Gezamenlijk met een manager en/of een kernteam zetten we een traject uit. Dit traject zorgt voor:

 • Focus. Er worden keuzes gemaakt. Hierbij word uitgegaan van de kracht en het talent van de organisatie.
 • Heldere strategie. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de gedragen strategie.
 • Stap voor stap, iteratief, met aandacht wordt er bepaald wat er nodig is om zowel functionele en sociale doelen te behalen.
 • Uitgangspunt is dat de organisatie vooral zelf de gewenste verandering draagt en uitzet. Dit zorgt voor daadwerkelijke duurzame verandering.

Het resultaat van een organisatietraject is een eigen heldere strategische aanpak. Die jou en je organisatie weer helderheid en gripĀ  geeft voor de toekomst.